พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวิช วรรณทาป ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ร่วมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมชมให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ณ กลุ่มเมืองไม้บาติก เลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพื้นที่แปลงนายสัญชัย ช่องวารินทร์ บ้านเก่าน้อย ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180