พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางทัตติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ข่าว/ภาพ : ธนะมินทร์ ภัคสิริจุฑานันท์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180