ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดโครงการ"เรายกวัดมาไว้ศาลากลาง" ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดโครงการ"เรายกวัดมาไว้ศาลากลาง" ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา ประพฤติปฎิบัติธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.30 น. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการประชุมได้รับความเมตตาจาก เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองนิกาย พระเถรานุเถระ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนางวิภรณ์ เชิดโคกศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ในครั้งนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,643