ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่​ 17 สิงหาคม 2564 นายประยูร จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ออก นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 อนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ และ นักวิชาการศาสนศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,304