ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) และพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)

วันพฤหัสบดีที่ 18  พฤศจิกายน 2564   นายประยูร  จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการในสังกัด อำนวยความสะดวกให้แก่ นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)  เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  และพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180