ออกนิเทศ พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกนิเทศ พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคม วัดกลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา วัดสามัคคีธรรม ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 อนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ และ นักวิชาการศาสนศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,339