ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่หารือเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นางเขมรินทร์ เษมรานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายวิยะพงษ์ สิงหาแผด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่หารือเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2564 ณ วัดพลับพลาชัย บ้านตาหยวก หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,315