ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม  2564 เวลา14 . 00 น. นายประยูร  จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  และติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปี 2564 โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการหนตะวันออก  และพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานกรรมการส่วนกลาง  เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม  ในการนี้ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด  และพระราชปริยัติวิมล  เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)  คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นายอำเภอสุวรรณภูมิ และผู้นำชุมชน  ร่วมถวายการต้อนรับ ณ  วัดพลับพลาชัย บ้านตาหยวก หมู่ที่10  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,257