ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09 . 00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสามัคคีปริยัติธรรม วัดสุทัศน์ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 อนุเคราะห์ให้ศึกษานิเทศก์ และ นักวิชาการศาสนศึกษา ร่วมออกนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,337