การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำธวัชบุรี  ตำบลมะอึ  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ต้องการใหห้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยการแจกแบบสอบถาม   โดยผู้สนใจสามารถร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564  หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-511053 , 043 - 512819 หรือที่เว็บไซต์ www.ret.onab.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2564

 


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,640