สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 สนาม ดังนี้  1.สนามสอบวัดโพธิ์ร้อยต้น  อำเภอโพนทอง  2.สนามสอบวัดเหนือเสลภูมิ  อำเภอเสลภูมิ  3.สนามสอบวัดมิ่งเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและสนองงานคณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,377