ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายประยูร จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564  โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสนอง ดลประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ณ  ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,530