คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน  องค์กร  และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ ส่งเสริมคุณธรรม


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,413