ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2565  ณ  สวนครัวจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,520