ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต 10   

วันพฤหัสบดีที่ 25  พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น.  นายประยูร จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ประจำปีการศึกษา 2564  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต 10   โดยมีพระครูสุวรรณสรานุกิจ    ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10   เป็นประธานในพิธี  ณ   ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสาเกตนคร  พร้อมถวายกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,526