สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายประยูร  จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางทัติญาพร  ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม  ผ่านระบบ Application Zoom 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,524