สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวกานดา บุญราช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โโยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,368