สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แก่วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยนายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากรถวายความรู้และอำนวยความสะดวกในการประชุมดังกล่าว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,387