สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอพนมไพร

วันศุกร์ที่  3  ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวจตุพร  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายสมพงษ์ สายทองมาตร์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอพนมไพร  จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1)  โรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยา  อำเภอสุวรรณภูมิ  2)  โรงเรียนพระปริยัติวัดกลางปุญญาคม  อำเภอสุวรรณภูมิ  3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมือง  อำเภอสุวรรณภูมิ และ ๔) โรงเรียนปริยัติสารคุณ  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 332,887