ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าถวายสักการะและกราบนมัสการขอพรพระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 

วันพุธที่  5  มกราคม 2565  นายประยูร  จรเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการในสังกัด  ถวายสักการะและกราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565  แด่ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (ธรรมยุต) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ  เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต)  วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ  และพระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลของการเข้าสู่ศักราชใหม่ พุทธศักราช 2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,381