การเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิดด 19 ในสถานศึกษาและมอบสิ่งของสนับสนุนในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิดด 19 ในสถานศึกษาและมอบสิ่งของสนับสนุนในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษษ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนมงคลญาณปริยัติวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,338