ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ   ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565   นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางทัติญาพร ไชยแสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  และนางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 5 วัด  ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,100