ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้นำวิถีพุทธ

วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม 2565   นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนายสมพงษ์ สายทองมาตย์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้นำวิถีพุทธ  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนหลักการปฏิบัติศาสนพิธีทางพุทธศาสนา  ณ  วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,460