ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนางสาวณิชนันทน์  ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวิยะพงษ์ สิงหาแผด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมโครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  จัดโดย สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10  ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565  ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุวรรณสรานุกิจ รักษาการรองประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธาน  ณ  ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,406