สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน  2565  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 ประจำปี 2564 แก่วัดป่าชัยยาราม ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,374