สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6  ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 29  มิถุนายน  2565 นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวิยะพงษ์ สิงหาแผด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 84,373