สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวณิชนันทน์  ชื่นชม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าคณะตำบล นายอำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การนี้ ที่ประชุมได้มีติดตามความคืบหน้าในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการจัดทำแบบรายงาน ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ และพิจารณาสถานที่รับรองการตรวจเยี่ยมฯ ณ วัดสิริมงคล ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,062