สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมีชาวร้อยเอ็ดร่วมทำความดี บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ" น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมีชาวร้อยเอ็ดร่วมทำความดี บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ" น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าดงนางย่อง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระพรหมวชิรโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)  เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม  ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสนองงานคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,059