สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมอุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา) แก่เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด   โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม   มีพระเถรานุเถระที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมฯ  พร้อมอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,937