สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาการเปรียญ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี

สำหรับ คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อนำไปแสดงเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และจัดให้มีการเทศน์และทำบุญตลอดปี 2565 โดยในวันนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ จำนวน 1651 เล่ม ประกอบด้วย พระอารามหลวง มหานิกาย จำนวน 2 เล่ม, พระอารามหลวง ธรรมยุต จำนวน 1 เล่ม , วัดราษฎร์ มหานิกาย จำนวน 1482 เล่ม และวัดราษฎร์ ธรรมยุต จำนวน 166 เล่ม สำหรับนำไปเผยแผ่แสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี

ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีฯ พร้อมสนองงานคณะสงฆ์และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดพิธีฯดังกล่าว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,981