ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างวัด สังกัด มหานิกาย หมู่ที่ 9 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,066