พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.  พระครูวาปีจันทคุณ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางวิภรณ์ เชิดโคกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาการเปรียญวัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,087