พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาของ พระราชวัชรสารบัณฑิต,ร.ศ.,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นปะธานในพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาของ พระราชวัชรสารบัณฑิต,ร.ศ.,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายจักร์รัชช วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ นายสมพงษ์ สายทองมาตร์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตตั จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf onepage 05-02-65-02.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,270