พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมตรวจความพร้อมโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
onepage 01-12-65-02.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,351