พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ และมอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย แก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด 77 หมู่บ้าน ระดับภาค 18 หมู่บ้าน ระดับหน 4 หมู่บ้าน จากนั้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า การที่คณะสงฆ์ร่วมกับรัฐ เอกชน ภาคคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งที่ผ่านมามีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานอำนวยการโครงการ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแตปี 2557 โครงการนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยกำลังของทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน จึงอยากขอให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล 5 เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตทุกระดับ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ในการนี้ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180