พศจ.ร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบ ถวายปฏิทินหลวงพระราชทานฯ พุทธศักราช 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการฯ อัญเชิญปฏิทินหลวงพระราชทานพุทธศักราช 2566 ไปถวายให้แด่เจ้าอาวาส พระอารามหลวง และพระราชาคณะ ดังนี้ 1. พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง, 2. พระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง, 3. พระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม, 4. พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง, 5. พระครูกิตติคุณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทาน ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
one page 23-01-66-02.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,333