การตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก โดยคณะกรรมการประจำภาค ๙

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการประจำภาค ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลวัดหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดเลือกให้ได้วัดต้นแบบของแต่ละภาค ๆ ละ ๑ วัด โดยมีนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครืือข่ายทั้งส่วนราชการและเอกชนให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมและประเมินผล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180