พศจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท, นักธรรมชั้นเอก) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แห่ง

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางทัติญาพร ไชยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายจักร์รัชช  วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์   กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท, นักธรรมชั้นเอก) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ สนามสอบวัดโพธิ์ร้อยต้น อำเภอโพนทอง, สนามสอบวัดเหนือเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ และสนามสอบวัดมิ่งเมือง (ธ) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,270