พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประยูร  จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบบหมายให้ นางสาวเกษสุดา นามปัญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์  วิชพล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.เหนือเมือง ผู้นำท้องที่ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชั้น ๒ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 414,180