การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดสระทอง รักษาการประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 เพื่อติดตามนโยบายทางราชการ สถานการณ์เเพร่ระบาดของโรงคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแจ้งความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานต้นสังกัด และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง พร้อม นางสาวณิชนันทน์ ชื่นชม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมและเสนอข้อราชการ   ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,262